АБАЗИН ТІЛІ

Абазин тілі – абхаз-адыг тілдер қатарында жатады. Бұл тілде 27000 адам сөйлейді. Карашаев Шеркес тұрғындары қолданады (1979жылғы статистика бойынша). Екі диалект бар: тапанттық (бұнда әдеби қоры бай) және ашхарлық (фонетикалық пен грамматикалық заңдылықтар жағынан абхаз тіліне жақындау) болып бөлінеді. 1932-1933 жылы әріптер латын графигі негізінде жазба түрі пайда болып, 1938 жылы латыннан кириллица графигіне ауысты. Әдеби қоры 1917 жылы Қазан көтерілісінен соң жеке өз алдына дамыды.

Diller ansiklopedisi кітабынан үзінді

Advertisements